Technické služby – Třebechovice pod Orebem

Technické služby Třebechovice pod Orebem svojí činnost směřují k čistému a uklízenému městu a jeho místních částí. T. j. k uklízeným a čistým městským komunikacím, posečené a ostříhané městské zeleně, k ošetřování stromů a pěkně uklízeným hřbitovům. Dále k zabezpečení odvozu a likvidace všech vyprodukovaných odpadů, k řešení všech problémů s provozem bytového hospodářství a v neposlední řadě také k bezproblémovým provozům městského koupaliště a městského zimního stadionu.

To vše v městě, které je vzdáleno pouhých 13 km východně od Hradce Králové a díky svému okolí s krásnými lesy a půvabnými zákoutími řeky Orlice a řeky Dědiny se stalo oblíbeným výletním místem. Po celém světě jsou Třebechovice proslulé Muzeem Betlémů.

 

Veřejné bruslení probíhá do 19.3.2023

od 20.3.2023 je zimní stadion UZAVŘEN

   

JARNÍ  ÚKLID  MĚSTA 2023    

 

Technické služby Třebechovice pod Orebem budou v letošním roce zajišťovat likvidaci roští, vyřezaných větví, shrabků ze zeleně apod. Sběr bude probíhat tak jako v minulých letech v prostoru sídla Technických služeb, Heldovo náměstí 528, (bývalého objektu „BRANKA“), kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Zájemci mohou bioodpad navozit roztříděný na listí a shrabky zvlášť (odpad do kompostárny), větve do průměru 10cm, křoví (odpad pro seštěpkování) do prostoru objektu v níže uvedených dnech a termínech:

 

každou sobotu od 18.3. do 29.4.

vždy v době od 8.00 do 12.00 hod

 

V sobotu od 14:00 budou kontejnery rozmístěny v městských částech Polánky nad Dědinou, Krňovice, Nepasice a Štěnkov.  

 

NEVOZTE to, co do kontejnerů nepatří: prkna, pařezy, starý nábytek a další odpady jako např. pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod.

Tyto odpady jsou zařazeny mezi objemný a  nebezpečný odpad, který je možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp. 444.

Provozní doba sběrného dvora je 3x týdně, a to:

 

v úterý a ve čtvrtek      od 15.oo do  18.oo hod.

v  sobotu                       od   9.oo do  12.oo hod.

 

 

SVOZY ODPADŮ ZE ZELENĚ

 

V období od  15.5. do 6.11. 2023 každé pondělí na těchto stanovištích:

 

TÝNIŠŤSKÁ(Rybníček) křižovatka Slezská

15,00 – 15,15 hodin

NA STAVĚ parčík u závor

15,20 – 15,35 hodin

PARDUBICKÁ cesta Na Obec

15,40 – 15,55 hodin

NA TVRZI parkoviště

16,00 – 16,15 hodin

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

16,20 – 16,35 hodin

PALACKÉHO parkoviště

16,40 – 16,55 hodin

KUBELÍKOVA stánek zeleniny

17,00 – 17,15 hodin

HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika

17,20 – 17,35 hodin

BĚDOVICE u sběrného místa

17,45 – 18,00 hodin

ŠTĚNKOV na návsi

přistaven kontejner pá 12:00 – so 11:00

KRŇOVICE u hospody při zdi hřbitova

přistaven kontejner pá 12:00 – so 11:00

NEPASICE – trafostanice u mostu na Běleč

přistaven kontejner so 12:00 – po 9:00

POLÁNKY Spol. centrum Býv. Jednota

přistaven kontejner so 12:00 – po 9:00

 

Kontejnery v obcích budou obsluhovány pracovníky Technických služeb

Třebechovice pod Orebem, které budou stacionárně přistaveny a staženy následující den.

 

 

 

Ukončení platnosti smluv na svoz a likvidaci odpadu

 S ohledem na platnost nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz odpadu od 1. 1. 2022, žádají Technické služby Třebechovice pod Orebem občany, aby se dostavili do kanceláře Technických služeb na Heldově náměstí 528 a ukončili jejich smlouvu na Svoz a likvidaci komunální dopadu. Smlouvu lze ukončit i na MěÚ Třebechovice pod Orebem.

Poplatek za svoz odpadu se bude nově vybírat na MěÚ Třebechovice pod Orebem.

Výdejní místa žlutých a oranžových pytlů:  Technické služby Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí 528 a Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, 1. patro, kancelář č. 103

 

 

 

 

PROVOZNÍ HODINY TS KANCELÁŘE:

PONDĚLÍ     8:00 – 11:30    12:30 – 17:00    ÚŘEDNÍ DEN

ÚTERÝ        ZAVŘENO

STŘEDA       8:00 – 11:30    12:30 – 17:00   ÚŘEDNÍ DEN

ČTVRTEK     ZAVŘENO

PÁTEK         ZAVŘENO

 

 

 

Ke stažení: Zamer kiosek 2023 (540.87 KB)

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek