JARNÍ  ÚKLID  MĚSTA    

Technické služby Třebechovice p.O. budou  v  letošním roce  zajišťovat likvidaci roští, vyřezaných větví, shrabků ze zeleně a pod., která  bude probíhat, tak jako v minulých letech, v prostoru sídla Technických služeb, Heldovo náměstí 528, (bývalého objektu „BRANKA“), kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Zájemci mohou  bioodpad navozit roztříděný  na listí a shrabky zvlášť (odpad do kompostárny), větve do průměru 10cm, křoví (odpad pro seštěpkování) do prostoru  objektu v níže uvedených dnech a termínech :

v sobotu  28.3., 4.4.,  11.4.,  18.4,  25.4.,2.5.2020

vždy v době od 8.00 do 11.00 hod

  

po domluvě s pracovníky Technických služeb  v měsíci dubnu

pondělí a středa

v době od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 15.00 hod

 

Na Branku NEVOZTE to, co do kontejnerů  nepatří: prkna, pařezy, starý nábytek a další  odpady jako  např.  pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod. Tyto odpady jsou zařazeny mezi objemný  a  nebezpečný odpad, které jsou možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp.444 ( objekt býv. jatka).

Provozní doba sběrného dvoru je 3x týdně, a to:

v úterý a ve čtvrtek      od 15.oo do  18.oo hod.

v  sobotu                       od   9.oo do  12.oo hod.

       Sběr a svoz starého železa bude jako každý rok zajišťovat  Sbor dobrovolných hasičů Města Třebechovice p.O. a to  po celém území města, včetně Štěnkova a Krňovic, chatová osada Krňovice – Štěnkov, který se koná V SOBOTU DNE 18.4.2020 OD 8:00HOD.

Sběr starého papíru již tradičně organizuje a zajišťuje základní škola.

 

Pavel Ulrich

Ředitel  Technických služeb

úvodní stránkakontaktymapa stránek