JARNÍ ÚKLID MĚSTA 2021 

Technické služby Třebechovice pod Orebem budou jako každoročně i v letošním roce zajišťovat likvidaci biologického odpadu z prořezávek stromů a keřů, odpadu ze suchého travního porostu, listí, mechu apod. Sběr bude probíhat tak jako v minulých letech v prostoru sídla Technických služeb na Heldově náměstí 528, kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Občané mohou bioodpad roztříděný zvlášť na trávu, listí a shrabky (odpad do kompostárny) a větve do průměru 10 cm (odpad pro seštěpkování) navozit do prostoru Technických služeb v níže uvedených dnech a termínech:

 

v sobotu 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. 2021  vždy v době od 8.00 do 11.00 hod.

 po domluvě s pracovníky Technických služeb v měsíci dubnu pondělí a středa v době od 8.00 do 15.00 hod.

 

 

NEVOZTE to, co do kontejnerů nepatří: prkna, pařezy, starý nábytek a další odpady jako např. lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod. Tyto odpady jsou zařazeny mezi objemný a nebezpečný odpad, který je možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp. 444.

Provozní doba sběrného dvoru je 3x týdně, a to:  v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

 

Nově bude možné v prostoru sběrného dvora ukládat i staré pneumatiky z osobních automobilů

na místo zřízené speciálně pro tento účel.

 

 

 

SVOZY ODPADŮ ZE ZELENĚ

V období od 10. 5. 2021 do 8. 10. 2021 každé pondělí bude probíhat svoz odpadů ze zeleně

na stanovištích určených svozovým plánem viz níže.

 

U svozů v obcích je změna, kontejnery budou obsluhovány pracovníky Technických služeb Třebechovice pod Orebem, které budou stacionárně přistaveny a staženy následující den.

 

TÝNIŠŤSKÁ (Rybníček) křižovatka Slezská

15,00 – 15,15 hodin

NA STAVĚ parčík u závor

15,20 – 15,35 hodin

PARDUBICKÁ cesta Na Obec

15,40 – 15,55 hodin

NA TVRZI parkoviště

16,00 – 16,15 hodin

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ  

16,20 – 16,35 hodin

PALACKÉHO parkoviště

16,40 – 16,55 hodin

KUBELÍKOVA stánek zeleniny

17,00 – 17,15 hodin

HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika

17,20 – 17,35 hodin

BĚDOVICE u sběrného místa

17,45 – 18,00 hodin

ŠTĚNKOV na návsi

přistaven kontejner pá 12:00 – so 11:00

KRŇOVICE u hospody při zdi hřbitova

přistaven kontejner pá 12:00 – so 11:00

NEPASICE – trafostanice u mostu na Běleč

přistaven kontejner so 12:00 – po 9:00

POLÁNKY Spol. centrum Býv. Jednota

přistaven kontejner so 12:00 – po 9:00

O případném prodloužení svozů rozhodnou Technické služby Třebechovice pod Orebem podle aktuální situace. Termíny budou uvedeny na webových stránkách a vyhlášeny v místním rozhlase.

 

Ing. Richard Nádvorník

Ředitel  Technických služeb

úvodní stránkakontaktymapa stránek