JARNÍ  ÚKLID  MĚSTA    

      Technické služby Třebechovice p.O. budou  v  letošním roce  zajišťovat likvidaci roští, vyřezaných větví, shrabků ze zeleně a pod., která  bude probíhat, tak jako v minulých letech, v prostoru nového sídla Technických služeb, Heldovo náměstí 528, (bývalého objektu „BRANKA“), kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Zájemci mohou  bioodpad navozit roztříděný  na listí a shrabky zvlášť (odpad do kompostárny), větve do průměru 10cm, křoví (odpad pro seštěpkování) do prostoru  objektu v níže uvedených dnech a termínech:

v sobotu 18.3., 25.3., 1.4.,  8.4.,  15.4,  22.4.2017

vždy v době od 8.00 do 11.00 hod

 

 

po domluvě s pracovníky Technických služeb  v měsíci dubnu

pondělí a středa

v době od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 15.00 hod

 

        Na branku NEVOZTE to, co do kontejnerů  nepatří: prkna, pařezy, starý nábytek a další  odpady jako  např.  pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod. Tyto odpady jsou zařazeny mezi objemný  a  nebezpečný odpad, které jsou možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp.444 ( objekt býv. jatka).

Provozní doba sběrného dvoru je 3x týdně a to:

v úterý a ve čtvrtek      od 15.oo do  18.oo hod.

v  sobotu                       od   9.oo do  12.oo hod.

 

        V období od 8.5.2017 do 6.11.10.2017 každé pondělí bude probíhat svoz odpadů ze zeleně na stanovištích určených svozovým plánem na rok 2017.

   Sběr a svoz starého železa bude jako každý rok zajišťovat  Sbor dobrovolných hasičů Města Třebechovice p.O. a to  po celém území města, včetně Štěnkova a Krňovic.

        Sběr starého papíru již tradičně organizuje a zajišťuje základní škola.        

 

 

 

 

 

                                                                                                Pavel Ulrich

                                                                                        Ředitel  Technických služeb

 

Třebechovice pod Orebem  dne  22.02.2017

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek