TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBECHOVICE POD OREBEM

Heldovo náměstí 528, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje

 

Z Á M Ě R

 

pronajmout nemovitost v k.ú. a obci Třebechovice pod Orebem

stánek s občerstvením a plochy bufetu na zimním stadionu

Vlastník:

Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Pronajímatel:

Technické služby Třebechovice pod Orebem, Heldovo nám. 528,503 46 Třebechovice pod Orebem

 

Předmět pronájmu:

Nebytové prostory na zimním stadionu v k.ú. a obci Třebechovice pod Orbem

zapsaná na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště

Hradec Králové.

- prodejní prostory a ostatní zázemí rychlého občerstvení o celkové výměře 40 mᶟ

- doba pronájmu na období 1.10.2020 – 15.3.2021

 

Nabídková cena za bufet s příslušenstvím a energiemi je min 9000,- Kč./měs. Nabídky předložte v uzavřené obálce do konce lhůty vyvěšení záměru dne 10.9.2020 do 10hod., smlouva bude uzavřena s nejvýhodnější nabídkovou cenou.

 

Účel pronájmu:

- Služby pro veřejnost

 

Informace:

Ředitel TS, email: reditel@tstrebechovice .cz, tel. 605548775

 

 

 

 

Třebechovice pod Orebem dne 19.8. 2020

 

 

Vyvěšeno: 25.8.2020

 

Sejmuto:

úvodní stránkakontaktymapa stránek