Ceny za svoz odpadů platné od 1. 1. 2012

Druh Počet Cena
Známka zelená 52 svozů za rok 3400.- Kč/rok s DPH
Známka červená 41 svozů za rok 2700.- Kč/rok s DPH
Známka žlutá 26 svozů za rok 1900.- Kč/rok s DPH
Známka modrá 13 svozů za rok 950.- Kč/rok s DPH
Známka fialová 7 svozů za rok 500.- Kč/rok s DPH
Kontejner 52 svozů za rok 23600.- Kč/rok s DPH
Kontejner 26 svozů za rok 11800.- Kč/rok s DPH

Svozový plán pro rok 2020

Svozovým dnem v obci je vždy: pondělí, úterý, středa

MĚSÍC SVOZ 52x – ZELENÁ SVOZ 41x – ČERVENÁ SVOZ 26x – ŽLUTÁ SVOZ 13x – MODRÁ SVOZ 7x – FIALOVÁ
leden 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 SUDÝ TÝDEN 1,5 4
únor 6-7-8-9 6-7-8-9 SUDÝ TÝDEN 9
březen 10-11-12-13-14 10-11-12-13-14 SUDÝ TÝDEN 13 12
duben 14-15-16-17-18 14-15-16-17 SUDÝ TÝDEN 17
květen 19-20-21-22 19-21 SUDÝ TÝDEN 21 20
červen 23-24-25-26-27 23-25-27 SUDÝ TÝDEN 25
červenec 27-28-29-30-31 27-29-31 SUDÝ TÝDEN 29 28
srpen 32-33-34-35-36 33-35 SUDÝ TÝDEN 33 36
září 36-37-38-39-40 37-39 SUDÝ TÝDEN 37
říjen 41-42-43-44 41-42-43-44 SUDÝ TÝDEN 41 44
listopad 45-46-47-48-49 45-46-47-48-49 SUDÝ TÝDEN 45,49
prosinec 49-50-51-52-53 49-50-51-52-53 SUDÝ TÝDEN 49,53 52

Poznámka:

Pytlový svoz plastů a tetrapaků – středa:15.1. – 12.2. – 11.3. – 8.4. – 6.5. – 3.6. – 1.7. – 29.7. – 26.8. – 23.9. – 21.10. – 25.11. – 16.12.

Svozové trasy svozu směsného komunálního odpadu:
Ponděli:
Čapkova, Družstevní práce, Habrmannova, Haškova, Havlíčkova, Heldovo náměstí, Hradecká, Jiráskova, Kubelíkova, Na Vartě, Nerudova, Orlická, Olbrachtova, Palackého, Pitrova, Resslova, Sv.Čecha, Severní,Tyršova,Vinická, Vítězná, Žižkova, Za Tratí

Úterý:
Alšova, Ambrožova, Borská, B.Němcové, Česká, Čs.legií, Flessarova, Jordánská, Komenského, Krátká, Lesní, Masarykovo nám., Moravská, Na Albě, Na Katovně, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, Na Ostrově, N Spáleništi, Na stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardubická, Pod Domy, Pod Fortnou, Pod Zahrady, Proboštova, Přemyslova, Slezská, Slovenská, Staroměstské nám., Šárovcova, Trčkova, Týnišťská, U Dolního mlýna, U Vodárny, Vitouškova

Středa:
Bědovická, Dvorská, Krňovice, Nepasice, Polánky, Sportovní, část Týnišťské ulice od plaveckého areálu k benzínové pumpě, Štěnkov


Svozy odpadů ze zeleně v roce 2020

V období od 11.5.2020 – 9.11.2020 probíhá mobilní svoz bioodpadu na níže uvedených stanovištích. Ve svátek dne 28.9.2020 mobilní svoz bioodpad se NEUSKUTEČNÍ!!!

Na těchto stanovištích:
TÝNIŠŤSKÁ(Rybníček) křižovatka Slezská 15,00 – 15,15 hodin
NA STAVĚ parčík u závor 15,20 – 15,35 hodin
PARDUBICKÁ cesta Na Obec 15,40 – 15,55 hodin
NA TVRZI parkoviště 16,00 – 16,15 hodin
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 16,20 – 16,35 hodin
PALACKÉHO parkoviště 16,40 – 16,55 hodin
KUBELÍKOVA stánek zeleniny 17,00 – 17,15 hodin
HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika 17,20 – 17,35 hodin
NEPASICE trafostanice u mostu na Běleč přistaven kontejner so 12:00-po 9:00
ŠŤĚNKOV na návsi přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
KRŇOVICE u hospody, při zdi hřbitova přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
POLÁNKY NAD DĚDINOU Spol.centrum – bývalá Jednota přistaven kontejner so 12:00-po 9:00
BĚDOVICE u sběrného místa 14,45 – 18,00 hodin

Stanoviště sběrny nebezpečných odpadů na rok 2020

Ceník zpoplatněných odpadů na sběrném dvoře je k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora nebo ke stažení níže na této stránce.

Otevřeno je: Úterý
Čtvrtek
15,00 – 18,00 hodin
15,00 – 18,00 hodin
Sobota 9,00 – 12,00 hodin

 


SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKUPINOU FIREM MARIUS PEDERSEN GROUP V ČESKÉ REPUBLICE

 • Zneškodňování odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách
 • Zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných druhů odpadů
 • Provozování sběrných separačních dvorů
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Sběr a svoz pevných odpadů v nádobách od 70 do 1100 l
 • Sběr a svoz pevných odpadů velkoobjemovými kontejnery
 • Svoz tekutých odpadů cisternou
 • Front Loader systém – moderní systém svozu a sběru pevných odpadů
 • Systémy odděleného shromažďování odpadů s jejich následným využitím – separace odpadů
 • Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady (způsobem odběr od místa vzniku odpadu až po konečné využití či zneškodnění odpadu)
 • Systém MP 97 – bezpečný, hygienický a ekologický způsob nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení
 • Poradenství, konzultace, osvětová činnost, administrativně legislativní služby v odpadovém hospodářství
 • Výkup, úprava a předzpracování druhotných surovin – papír, plasty, železné a neželezné kovy
 • Skartace písemností

 

Ke stažení: sberne_misto_cenik_2020 (10.89 KB)

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek