Ceny za svoz odpadů platné od 1. 1. 2012

Druh Počet Cena
Známka zelená 52 svozů za rok 3400.- Kč/rok s DPH
Známka červená 41 svozů za rok 2700.- Kč/rok s DPH
Známka žlutá 26 svozů za rok 1900.- Kč/rok s DPH
Známka modrá 13 svozů za rok 950.- Kč/rok s DPH
Známka fialová 7 svozů za rok 500.- Kč/rok s DPH
Kontejner 52 svozů za rok 23600.- Kč/rok s DPH
Kontejner 26 svozů za rok 11800.- Kč/rok s DPH

Svozový plán pro rok 2019

Svozovým dnem v obci je vždy: pondělí, úterý, středa

MĚSÍC SVOZ 52x – ZELENÁ SVOZ 41x – ČERVENÁ SVOZ 26x – ŽLUTÁ SVOZ 13x – MODRÁ SVOZ 7x – FIALOVÁ
leden 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 SUDÝ TÝDEN 1,5 4
únor 6-7-8-9 6-7-8-9 SUDÝ TÝDEN 9
březen 10-11-12-13 10-11-12-13 SUDÝ TÝDEN 13 12
duben 14-15-16-17-18 14-15-16-17 SUDÝ TÝDEN 17
květen 18-19-20-21-22 19-21 SUDÝ TÝDEN 21 20
červen 23-24-25-26 23-25 SUDÝ TÝDEN 25
červenec 27-28-29-30-31 27-29-31 SUDÝ TÝDEN 29 28
srpen 32-33-34-35 33-35 SUDÝ TÝDEN 33 36
září 36-37-38-39-40 37-39-40 SUDÝ TÝDEN 37
říjen 40-41-42-43-44 40-41-42-43-44 SUDÝ TÝDEN 41 44
listopad 45-46-47-48 45-46-47-48 SUDÝ TÝDEN 45
prosinec 49-50-51-52 49-50-51-52 SUDÝ TÝDEN 49 52

Poznámka:

Pytlový svoz plastů a tetrapaků – středa:16.1. – 13.2. – 13.3. – 10.4. – 8.5. – 5.6. – 3.7. – 31.7. – 28.8. – 25.9. – 23.10. – 20.11. – 18.12.

Svozové trasy svozu směsného komunálního odpadu:
Ponděli:
Čapkova, Družstevní práce, Habrmannova, Haškova, Havlíčkova, Heldovo náměstí, Hradecká, Jiráskova, Kubelíkova, Na Vartě, Nerudova, Orlická, Olbrachtova, Palackého, Pitrova, Resslova, Sv.Čecha, Severní,Tyršova,Vinická, Vítězná, Žižkova, Za Tratí

Úterý:
Alšova, Ambrožova, Borská, B.Němcové, Česká, Čs.legií, Flessarova, Jordánská, Komenského, Krátká, Lesní, Masarykovo nám., Moravská, Na Albě, Na katovně, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, Na Ostrově, Na spáleništi, Na stavě, Na tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardubická, Pod domy, Pod fortnou, Pod zahrady, Proboštova, Přemyslova, Slezská, Slovenská, Staroměstské nám., Šárovcova, Trčkova, Týnišťská, U Dolního mlýna, U vodárny, Vitoušova

Středa:
Bědovická, Dvorská, Krňovice, Nepasice, Polánky, Sportovní, část Týnišťské ulice od plaveckého areálu k benzínové pumpě, Štěnkov


Svozy odpadů ze zeleně v roce 2019

V období od 6.5. do 4.11.2019

Na těchto stanovištích:
TÝNIŠŤSKÁ(Rybníček) křižovatka Slezská 15,00 – 15,15 hodin
NA STAVĚ parčík u závor 15,20 – 15,35 hodin
PARDUBICKÁ cesta Na Obec 15,40 – 15,55 hodin
NA TVRZI parkoviště 16,00 – 16,15 hodin
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 16,20 – 16,35 hodin
PALACKÉHO parkoviště 16,40 – 16,55 hodin
KUBELÍKOVA stánek zeleniny 17,00 – 17,15 hodin
HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika 17,20 – 17,35 hodin
NEPASICE trafostanice u mostu na Běleč přistaven kontejner so 12:00-po 9:00
ŠŤĚNKOV na návsi přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
KRŇOVICE u hospody, při zdi hřbitova přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
POLÁNKY NAD DĚDINOU Spol.centrum – bývalá Jednota přistaven kontejner so 12:00-po 9:00

Stanoviště sběrny nebezpečných odpadů na rok 2019

Ceník zpoplatněných odpadů na sběrném dvoře je k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora nebo ke stažení níže na této stránce.

Otevřeno je: Úterý
Čtvrtek
15,00 – 18,00 hodin
15,00 – 18,00 hodin
Sobota 9,00 – 12,00 hodin

 


SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKUPINOU FIREM MARIUS PEDERSEN GROUP V ČESKÉ REPUBLICE

 • Zneškodňování odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách
 • Zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných druhů odpadů
 • Provozování sběrných separačních dvorů
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Sběr a svoz pevných odpadů v nádobách od 70 do 1100 l
 • Sběr a svoz pevných odpadů velkoobjemovými kontejnery
 • Svoz tekutých odpadů cisternou
 • Front Loader systém – moderní systém svozu a sběru pevných odpadů
 • Systémy odděleného shromažďování odpadů s jejich následným využitím – separace odpadů
 • Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady (způsobem odběr od místa vzniku odpadu až po konečné využití či zneškodnění odpadu)
 • Systém MP 97 – bezpečný, hygienický a ekologický způsob nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení
 • Poradenství, konzultace, osvětová činnost, administrativně legislativní služby v odpadovém hospodářství
 • Výkup, úprava a předzpracování druhotných surovin – papír, plasty, železné a neželezné kovy
 • Skartace písemností

 

Ke stažení: sberne_misto_cenik_2019 (10.88 KB)

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek