NOVINKA!!!

Do žlutých pytlů na plast můžete dávat i plechovky, ale POZOR POUZE OD NÁPOJŮ (pivo, nealko nápoje atd.) NÉ KONZERVY.

 

POZOR !!!

Upozorňujeme všechny občany, že vstup na sběrný dvůr je povolen pouze

s ochranou dýchacích cest.

BEZ ROUŠKY či RESPIRÁTORU NEBUDOU občané na sběrný dvůr VPUŠTĚNI. 

 

 

Nové smlouvy a dodatky 2021 ke stažení viz níže.

 

SBĚRNA DRUHOTNÝCH SUROVIN HOFRMETAL NA OREBĚ INFORMUJE:

MŮŽETE VOZIT STARÝ PAPÍR, A TO VČETNĚ KARTÓNU. 

KARTÓN SE ODEVZDÁVÁ BEZ ÚPLATY,

ZA NOVINY, ČASOPISY ATD. SE SOUČASNĚ PLATÍ 1,50 Kč/Kg.

 

Ceník za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021

Druh známky
Minimální svoz dle počtu osob
Počet svozů Cena za rok 2021
Známka fialová
1 osoba – 1x za 2 měsíce
6 svozů za rok 600.- Kč/rok s DPH
Známka modrá
2 – 3 osoby – 1x za měsíc
13 svozů za rok 1300.- Kč/rok s DPH
Známka žlutá
4 – 6 osob – 1x za 2 týdny
26 svozů za rok 2500.- Kč/rok s DPH
Známka červená
7 a více osob – 1x za týden
(leden – duben, říjen – prosinec)
1x za 2 týdny (květen – září)
41 svozů za rok 3500.- Kč/rok s DPH
Známka zelená
7 a více osob – 1x za týden
52 svozů za rok 4450.- Kč/rok s DPH
Kontejner 1100 l
- poloviční žlutá známka
26 svozů za rok 15350.- Kč/rok s DPH
Kontejner 1100 l
- celoroční zelená známka

52 svozů za rok 30700.- Kč/rok s DPH

Svozový plán pro rok 2021

Svozovým dnem v obci je vždy: pondělí, úterý, středa

MĚSÍC SVOZ 52x – ZELENÁ SVOZ 41x – ČERVENÁ SVOZ 26x – ŽLUTÁ SVOZ 13x – MODRÁ SVOZ 7x – FIALOVÁ
leden 1-2-3-4 1-2-3-4 LICHÝ TÝDEN 4
únor 5-6-7-8 5-6-7-8 LICHÝ TÝDEN 8 7
březen 9-10-11-12-13 9-10-11-12-13 LICHÝ TÝDEN 12
duben 14-15-16-17 14-15-16-17 LICHÝ TÝDEN 16 15
květen 18-19-20-21-22 18-20-22 LICHÝ TÝDEN 20
červen 22-23-24-25-26 22-24-26 LICHÝ TÝDEN 24 23
červenec 27-28-29-30 28-30 LICHÝ TÝDEN 28
srpen 31-32-33-34-35 32-34 LICHÝ TÝDEN 32 31
září 35-36-37-38-39 36-38 LICHÝ TÝDEN 36 39
říjen 40-41-42-43 40-41-42-43 LICHÝ TÝDEN 40
listopad 44-45-46-47-48 44-45-46-47-48 LICHÝ TÝDEN 44,48 47
prosinec 48-49-50-51-52 48-49-50-51-52 LICHÝ TÝDEN 48,52

Poznámka:

Pytlový svoz plastů a tetrapaků – středa: 13. 1. – 10. 2. – 10. 3. – 7. 4. – 5. 5. – 2. 6. – 30. 6. – 28. 7. – 25. 8. – 22. 9. – 20. 10. – 17. 11. – 15. 12.

Svozové trasy svozu směsného komunálního odpadu:
Ponděli:
Čapkova, Družstevní práce, Habrmannova, Haškova, Havlíčkova, Heldovo náměstí, Hradecká, Jiráskova, Kubelíkova, Na Vartě, Nerudova, Orlická, Olbrachtova, Palackého, Pitrova, Resslova, Sv. Čecha, Severní, Tyršova, Vinická, Vítězná, Žižkova, Za Tratí

Úterý:
Alšova, Ambrožova, Borská, B. Němcové, Česká, Čs. legií, Flessarova, Jordánská, Komenského, Krátká, Lesní, Masarykovo nám., Moravská, Na Albě, Na Katovně, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, Na Ostrově, Na Spáleništi, Na stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardubická, Pod Domy, Pod Fortnou, Pod Zahrady, Proboštova, Přemyslova, Slezská, Slovenská, Staroměstské nám., Šárovcova, Trčkova, Týnišťská, U Dolního mlýna, U Vodárny, Vitouškova

Středa:
Bědovická, Dvorská, Krňovice, Nepasice, Polánky, Sportovní, část Týnišťské ulice od plaveckého areálu k benzínové pumpě, Štěnkov

 

 

JARNÍ ÚKLID MĚSTA 2021 

Technické služby Třebechovice pod Orebem budou jako každoročně i v letošním roce zajišťovat likvidaci biologického odpadu z prořezávek stromů a keřů, odpadu ze suchého travního porostu, listí, mechu apod. Sběr bude probíhat tak jako v minulých letech v prostoru sídla Technických služeb na Heldově náměstí 528, kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Občané mohou bioodpad roztříděný zvlášť na trávu, listí a shrabky (odpad do kompostárny) a větve do průměru 10 cm (odpad pro seštěpkování) navozit do prostoru Technických služeb v níže uvedených dnech a termínech:

 v sobotu 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. 2021  vždy v době od 8.00 do 11.00 hod.

 po domluvě s pracovníky Technických služeb v měsíci dubnu pondělí a středa v době od 8.00 do 15.00 hod.

NEVOZTE to, co do kontejnerů nepatří: prkna, pařezy, starý nábytek a další odpady jako např. lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod. Tyto odpady jsou zařazeny mezi objemný a nebezpečný odpad, který je možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp. 444.

Provozní doba sběrného dvoru je 3x týdně, a to:

v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

Nově bude možné v prostoru sběrného dvora ukládat i staré pneumatiky z osobních automobilů na místo zřízené speciálně pro tento účel.


Svozy odpadů ze zeleně v roce 2021

SVOZY ODPADŮ – V období od 10. 5. 2021do 8. 11. 2021 každé pondělí bude probíhat svoz odpadů ze zeleně
na stanovištích určených svozovým plánem viz níže.

U svozů v obcích je změna, kontejnery budou obsluhovány pracovníky Technických služeb
Třebechovice pod Orebem, které budou stacionárně přistaveny a staženy následující den.

O případném prodloužení svozů rozhodnou Technické služby Třebechovice pod Orebem podle aktuální situace. Termíny budou uvedeny na webových stránkách a vyhlášeny v místním rozhlase.

Na těchto stanovištích:
TÝNIŠŤSKÁ(Rybníček) křižovatka Slezská 15,00 – 15,15 hodin
NA STAVĚ parčík u závor 15,20 – 15,35 hodin
PARDUBICKÁ cesta Na Obec 15,40 – 15,55 hodin
NA TVRZI parkoviště 16,00 – 16,15 hodin
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 16,20 – 16,35 hodin
PALACKÉHO parkoviště 16,40 – 16,55 hodin
KUBELÍKOVA stánek zeleniny 17,00 – 17,15 hodin
HELDOVO NÁMĚSTÍ trafika 17,20 – 17,35 hodin
BĚDOVICE u sběrného místa 17,45 – 18,00 hodin
ŠŤĚNKOV na návsi přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
KRŇOVICE u hospody, při zdi hřbitova přistaven kontejner pá 12:00-so 11:00
NEPASICE trafostanice u mostu na Běleč přistaven kontejner so 12:00-po 9:00
POLÁNKY NAD DĚDINOU Spol.centrum – bývalá Jednota přistaven kontejner so 12:00-po 9:00

Stanoviště sběrny nebezpečných odpadů na rok 2021

Ceník zpoplatněných odpadů na sběrném dvoře je k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora nebo ke stažení níže na této stránce.

Otevřeno je: Úterý
Čtvrtek
15,00 – 18,00 hodin
15,00 – 18,00 hodin
Sobota 9,00 – 12,00 hodin

 


SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKUPINOU FIREM MARIUS PEDERSEN GROUP V ČESKÉ REPUBLICE

 • Zneškodňování odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách
 • Zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných druhů odpadů
 • Provozování sběrných separačních dvorů
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Sběr a svoz pevných odpadů v nádobách od 70 do 1100 l
 • Sběr a svoz pevných odpadů velkoobjemovými kontejnery
 • Svoz tekutých odpadů cisternou
 • Front Loader systém – moderní systém svozu a sběru pevných odpadů
 • Systémy odděleného shromažďování odpadů s jejich následným využitím – separace odpadů
 • Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady (způsobem odběr od místa vzniku odpadu až po konečné využití či zneškodnění odpadu)
 • Systém MP 97 – bezpečný, hygienický a ekologický způsob nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení
 • Poradenství, konzultace, osvětová činnost, administrativně legislativní služby v odpadovém hospodářství
 • Výkup, úprava a předzpracování druhotných surovin – papír, plasty, železné a neželezné kovy
 • Skartace písemností

 

Ke stažení: dodatek ke smlouve_2021 (198.17 KB)
Ke stažení: dohoda_ukonceni smlouvy (241.80 KB)
Ke stažení: dohoda_zmena svozu (242.15 KB)
Ke stažení: MPkrovice_B_2021 (1.12 MB)

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek