Technické služby - http://www.tstrebechovice.cz
Plakátovací plochy - http://www.tstrebechovice.cz/plakatovaci-plochy/

Pravidla vylepování plakátů ve městě na plochách k tomu určených naleznete v připojené příloze.
Ceník najdete na stránkách www.mutrebechovice.cz