INFORMACE PRO PLATBU ZA ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (KO)  NA ROK 2020

 

Platby za svoz komunálního odpadu (KO) vybírají Technické služby Třebechovice pod Orebem.
Odstraňování (KO) se řídí ustanoveními zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. a Obecně závaznou vyhláškou Města Třebechovice pod Orebem č. 3 / 2012. Každý občan, který bydlí  na území Města Třebechovice pod Orebem, nebo v jeho místních částech ( Nepasice, Krňovice, Štěnkov, Polánky nad Dědinou, Bědovice ) a dále každý, kdo na území města a v jeho místních částech vlastní stavbu (chata, chalupa, dům apod.), která není trvale užívána k bydlení a je od této nemovitosti odvážen (KO), je ve smyslu obecně závazné vyhlášky města č.3/2012 povinen zapojit se do systému odstraňování odpadů organizovaného městem a úhradu za tuto službu zaplatit.  Cena je stanovena obstaravatelem a to za požadovaný druh svozu, počet nádob a minimální hranici četnosti svozu komunálního odpadu ( dle počtu osob v domácnosti ) stanoveného usnesením Rady města č. 6/111 – 2003 a to :

1 osoba                 min. počet svozů   7 x ročně ( 1 x za 2 měsíce ) FIALOVÁ ZNÁMKA /500,-Kč

2 – 3 osoby          min. počet svozů 13 x ročně ( 1 x za měsíc ) MODRÁ ZNÁMKA /950,-Kč

4 – 6 osob             min. počet svozů 26 x ročně ( 1 x za 14 dní ) ŽLUTÁ ZNÁMKA/1900,-Kč

7 – 8 osob             min. počet svozů 41 x ročně ( 1 x za týden v zimě,1 x za 14 dní v létě) ČERVENÁ ZNÁMKA/2700,-Kč

7 – 8 osob             min. počet svozů 53x ročně ( 1 x za týden) ZELENÁ ZNÁMKA/3400,-Kč

 

Úhradu platí každý občan jednotlivě. Úhradu může zaplatit společný zástupce domácnosti, vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu. Ten je však povinen oznámit jména a data narození osob, za které úhradu odvádí a jejich seznam uvést v „Prohlášení“ na druhé straně smlouvy.

Úhrada je splatná do 31.3.2020 a jako v minulých letech je možné ji zaplatit těmito způsoby :
přímou platbou v kanceláři Technických služeb ( I. PATRO budovy TS – Heldovo náměstí čp. 528 objekt bývalé TOFY – „Na Brance“)- bankovním převodem na č.účtu 107-4376200287/0100
- zaplacením poštovní poukázky na poště
Údaje pro platbu ( číslo účtu a variabilní symbol ) jsou uvedeny na poštovní poukázce dodané do domácnosti .

 

Úhrada za KO bude vybírána takto :od 3.2. 2020 do 31. 3. 2020 
v hotovosti bez dalších manipulačních poplatků  v kanceláři Technických služeb, I. PATRO budovy TS – Heldovo náměstí čp. 528 objekt bývalé TOFY – „Na Brance“)

 

Pondělí                  8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hod.
Úterý                     8.00 – 11.30 12.30 – 15.00 hod.
Středa                    8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hod.

 

Při úhradě za KO Vám bude předána registrační známka na rok 2020, případně bude předána po předložení dokladu o zaplacení KO. Při úhradě Vám budou předány pytle na sběr plastů a nápojových kartonů, svozový plán 2020.

Upozorňujeme občany, že firma Marius Pedersen nebude od 1.4.2020 svážet popelnice a kontejnery označené známkou  z roku 2019.

 

Svoz tříděného odpadu bude probíhat jako v předcházejících letech: kontejnery na PLAST(žlutý) každé pondělí, kontejnery na PAPÍR (modrý) každá středa, kontejnery na SKLO (bílý,zelený) 1x za měsíc vždy v polovině měsíce.

 

Pytle na sběr plastů a nápojových kartonů budou v průběhu celého roku  vydávány zdarma v kanceláři Technických služeb,

prodej jednorázových známek a pytlů na odpad pro doplňkový svoz zajišťují Technické služby.

 

Veškeré informace týkající se technického zabezpečení svozu a odstraňování komunálního odpadu je možno získat

v  kanceláři Technických služeb, I. PATRO budovy TS – Heldovo náměstí čp. 528 objekt bývalé TOFY – „Na Brance“),

tel. kontakt: 495 592 129 (referent : Blažková Šárka)

Technické služby Třebechovice pod Orebem, leden 2020                          Pavel Ulrich (ředitel TS)

 

 

Dalši podrobné informace viz sekce ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ke stažení: Svozový plán 2020 str.2 (686.00 KB)
úvodní stránkakontaktymapa stránek