Nařízení provozovatele zimního stadionu Třebechovice pod Orebem

 

Nařízení Technických služeb Třebechovice pod Orebem – provozovatele zimního stadionu v Třebechovicích pod Orebem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o stavu nouze s platností od 5. 10. 2020 o zákazu konání vnitřních akcí nad 10 osob.

Na základě nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu konání akcí nad 10 osob a na základě rozhodnutí ředitele Technických služeb ze dne 1. 10. 2020, vydává provozovatel zimního stadionu toto nařízení:

Standardní provoz zimního stadionu dle aktuálního Programu ledů, tréninkové jednotky, soutěžní utkání, turnaje, komerční využívání ledové plochy stávajícími zákazníky a veřejné bruslení, organizované a provozované na zimním stadionu v Třebechovicích pod Orebem se neruší.

Pořadatel tréninkových jednotek, utkání a turnajů registrovaných sportovních klubů se mohou odehrát bez účasti diváků.

Komerční zákazník využívající ledovou plochu a pořadatel veřejného bruslení je povinen zabezpečit, že se všech výše uvedených sportovních aktivit nezúčastní více než 10 osob. 

V tomto počtu jsou zahrnuti hráči/hráčky a členové realizačních týmů nastupujících k utkání, rozhodčí, delegáti, pořadatelská a zdravotní služba, zástupci médií, bruslící veřejnost, doprovod a všechny ostatní osoby přítomné v prostoru haly s ledovou plochou a tribunou sportovního zařízení v danou dobu konání jednotlivé akce.

Každý účastník jednotlivé akce je přímo odpovědný za své konání a nesmí být osobou, na kterou se vztahuje nařízení o karanténě, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ OD 5. 10. DO 18. 10. 2020

 

Ing. Richard Nádvorník

ředitel

Technické služby Třebechovice pod Orebem

úvodní stránkakontaktymapa stránek