Sběrné místo Třebechovice pod Orebem – ulice Na stavě
Otevírací doba:
Úterý 15:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 12:00
Sběrné místo je určeno pro občany Třebechovic pod Orebem a jeho místních částí (Krňovice, Nepasice, Štěnkov, Polánky nad Dědinou). Před předáváním odpadu je nutno prokázat zaplacení úhrady za svoz komunálního odpadu. Bez prokázání zaplacení obsluha odpad nepřijme!
Druhy odpadů, které lze na sběrném místě bezplatně odkládat:
- objemný odpad (nábytek, matrace, lino, koberce, apod.)
- biologicky rozložitelný odpad
- papírové, plastové (i polystyrenové) a skleněné obaly
- železo
- autobaterie
- vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televize, velké i malé spotřebiče, suché monočlánky, zářivky, výbojky)
- nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej nebo tuk, lepidla, pryskyřice, detergenty, použité léky)

Druhy odpadů, které lze na sběrném místě odkládat za poplatek
- směsný stavební a demoliční odpad (okna)……………….. 1.077 Kč / tunu
- směs tašek, suti, betonu …………………………….. 206 Kč / tunu
- stavební materiály obsahující azbest ………………….. 2.226 Kč / tunu
- stavební dřevo ……………………………………… 1.077 Kč / tunu
- pneumatiky (jen osobní bez ráfku) …………………….. 3.509 Kč / tunu
- vyřazené elektrozařízení (mimo zpětný odběr) …………… 121 Kč / tunu
- nárazníky z automobilu ………………………………. 51 Kč / kus
- čalounění z automobilu ………………………………. 30 Kč / kus

úvodní stránkakontaktymapa stránek