Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

 

Název veřejné zakázky :

Opravy komunikací pro město Třebechovice pod Orebem

 Zadavatel :  TECHNICKÉ SLUŽBY Třebechovice pod Orebem

zastoupené Pavlem Ulrichem – ředitelem TS

Heldovo nám. 528,  503 46 Třebechovice pod Orebem

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Pavel Ulrich, tel: 605548775

 

 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Úvodem: Záměrem zadavatele jsou opravy krytů štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch metodou Patchmatic s doplněním chybějícího materiálu na vytipovaných komunikacích města Třebechovice pod Orebem. Další opravy komunikací jsou požadovány v rozsahu plošných 3násobných nástřiků k zajištění konstrukčních vrstev komunikací.

Předmět zakázky je požadován v jedné variantě a bude realizován následovně:

Komunikace Šárovcova do Polánek část opravy děr 1/2, část celoplošný nástřik 2/2

Komunikace Polánky Sahara – Jeníkovice                       

Komunikace Nepasice k Asii                                              

Komunikace Nepasice křižovatka u Zobače                     

Komunikace trysková metoda dle zadání po městě (Pod Fortnou, Kubelíkova, Pardubická, Týnišťská, Moravská, Orebitská, Za tratí

O realizaci rozhodne max. možné uvolnění fin. prostředků z rozpočtu města.

 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

a)  Místo plnění veřejné zakázky: viz bod Předmět zakázky a popis plnění

b)  Doba plnění zakázky:

  • Zahájení doby plnění:  červenec 2019
  • Ukončení doby plnění: 31. srpen  2019 

MÍSTO A DOBA PODÁNÍ ZAKÁZKY

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje  do 3.7.2019  do 10:00 hodin.

Nabídku je možné doručit osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu zadavatele. V případě osobního podání je možno doručit nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 11:30 hodin. Lhůta pro doručení nabídek končí dne 3.7.2019 v 10 hodin. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Soutěž – neotvírat“ a názvem „Oprava komunikací pro město Třebechovice pod Orebem“, na které musí být uvedena adresa uchazeče.

Další přílohy zadávací dokumentace a hodnotící kritéria naleznete v příloze viz. níže.přílohy_40335

 

Ke stažení: prilohy_40335 (131.51 KB)
úvodní stránkakontaktymapa stránek