Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

  

Název veřejné zakázky : OPRAVA ELEKTRICKÉ INSTALACE V ČP. 183, KUBELÍKOVA UL., TŘEBECHOVICE POD OREBEM – společný prostor

                                     

Zadavatel : TECHNICKÉ SLUŽBY Třebechovice pod Orebem

zastoupené Pavlem Ulrichem – ředitelem TS

Heldovo nám. 528, 503 46  Třebechovice pod Orebem

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Křováková

 

 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

a)         Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na elektrikářské  práce

 b)         Předmět veřejné zakázky: oprava elektrické instalace v čp. 183, Kubelíkova, Třebechovice p.O.

 Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací v souvislosti s opravou elektrické instalace společných prostor v čp. 183 Kubelíkova,  v Třebechovicích pod Orebem v souladu s výkazem výměr, s tím, že si zadavatel vyhrazuje právo upravovat předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.  

 

Pozn.

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předložit variantní řešení je nepřípustné.

 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

 a)  Místo plnění veřejné zakázky: Třebechovice pod Orebem, Kubelíkova 183 – společné prostory

 b)  Doba plnění zakázky:

  • Zahájení doby plnění: červenec 2018
  • Ukončení doby plnění: srpen  2018

 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Uchazeč má možnost se seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky přímo na místě plnění osobní prohlídkou dne 21.5.2018 v 10.00 hod.

 

Místo a doba pro podání nabídky

 Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje – do 4.6.2018  - do 10:00 hodin.

 Nabídku je možné doručit osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu zadavatele. V případě osobního podání je možno doručit nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 11:30 hodin. Lhůta pro doručení nabídek končí dne 4.6.2018  v 10 hodin. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Soutěž – neotvírat“ a názvem „Oprava elektroinstalace v čp. 183, Kubelíkova, Třebechovice pod Orebem “, na které musí být uvedena adresa uchazeče. 

 Další kvalifikační předpoklady a údaje o hodnotících kritériích naleznete v přílohách viz níže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení: prilohy_42974 (44.06 KB)
Ke stažení: F KUBELÍKOVA 183 EL VÝKAZ (47.00 KB)
úvodní stránkakontaktymapa stránek