Zadávací dokumentace

K vyhotovení nabídky:

Pronájem stánku s občerstvením  na  Zimním stadionu                           Třebechovice pod Orebem s příslušenstvím.

Na základě vnitřní směrnice č. 4/2011 o zadávání zakázek malého rozsahu pro město Třebechovice pod Orebem, se i Technické služby řídí tímto nařízením.

Pro potřeby vybrání nájemce k pronájmu stánku s občerstvením (bufetu) na zimním stadionu vás vyzýváme k podání nabídky poptávkovým řízením min. třech firem na zakázku malého rozsahu:

 

„Pronájem stánku s občerstvením  na Zimním stadionu Třebechovice pod Orebem“

 

  1. Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:   Technické služby města Třebechovice pod Orebem

Sídlo:                           Heldovo náměstí 528, Třebechovice pod Orebem 503 46

Zastoupena.              ředitelem Pavlem Ulrichem

IČO:                             68212135

Email:                          reditel@tstrebechovice.cz

Telefon:                      605548775

 

  1. Informace k předmětu zakázky:

Název veřejné zakázky:

„Pronájem stánku s občerstvením  na Zimním stadionu Třebechovice pod Orebem“

Stručný popis veřejné zakázky:

Jedná se o vypracování nabídky na pronájem stánku s občerstvením  na Zimním stadionu Třebechovice pod Orebem na období 1.10.2017 – 15.3.2018 dle občanského zákoníku. Předmětem plnění zakázky je kompletní nabídka na provozování stánku s občerstvením dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Místo plnění / realizace:

Třebechovice pod Orebem – Zimní stadion

Předpokládaný termín zahájení:

1.října 2017 s umožněním přípravy (naskladnění) stánku před sezónou

Předpokládaný termín ukončení do:

15. března 2018 s možnou prolongací nájemní smlouvy na další rok.

 

  1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum a hodina:

30.8.2017 do 10.00 hod.

Adresa pro podání nabídky:

Technické služby, Heldovo náměstí 14, Třebechovice pod Orebem

Další upřesňující údaje:

Při doručení poštou je rozhodující razítko TS, včasnost doručení je rizikem uchazeče.

Nabídky doručené po tomto termínu nebudou přijaty.

Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné formě v řádně uzavřené obálce, na uzavření opatřené razítkem, nebo signaturou uchazeče s označením:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Pronájem stánku s občerstvením  na Zimním stadionu

NEOTVÍRAT

Další kvalifikační předpoklady a údaje o hodnotících kritériích vč. půdorysu plochy pronájmu naleznete v příloze.

 

V Třebechovicích pod Orebem 10.8.2017

 

 

                                                                                                                      Pavel Ulrich – ředitel TS

 

 

 

 

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek