Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky :   Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a       

                                          č.p. 728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem

 

 

Zadavatel :                               TECHNICKÉ SLUŽBY Třebechovice pod Orebem

zastoupené Pavlem Ulrichem – ředitelem TS

Heldovo nám. 528

503 46 Třebechovice pod Orebem

 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Křováková

 

DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 a)         Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na instalatérské  práce

 b)         Předmět veřejné zakázky: Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice   

             a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací v souvislosti s Výměnou

 stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod

Orebem v souladu s výkazem výměr, s tím, že si zadavatel vyhrazuje právo upravovat předmět plnění i

v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek a zhotovitel je povinen požadované

změny akceptovat.  

 Pozn.

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předložit variantní řešení je nepřípustné.

 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

  a)  Místo plnění veřejné zakázky: Třebechovice pod Orebem, Hradecká ulice 727 a Družstevní práce 728 ve všech bytech a společných prostorech

 b)  Doba plnění zakázky:

  • Zahájení doby plnění: listopad 2018
  • Ukončení doby plnění: prosinec 2018

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Uchazeč má možnost se seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky přímo na místě plnění osobní prohlídkou dne 16.10.2018 v 10.00 hod.

 

Místo a doba pro podání nabídky

 Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje – do 31.10.2018  - do 10:00 hodin.

 Nabídku je možné doručit osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu zadavatele. V případě osobního podání je možno doručit nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 11:30 hodin. Lhůta pro doručení nabídek končí dne 31.10.2018  v 10 hodin. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené

obálce označené nápisem „Soutěž – neotvírat“ a názvem „Výměna stoupaček vodovodu a

Kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem“,

na které musí být uvedena adresa uchazeče.

Další přílohy zadávací dokumentace a hodnotící kritéria naleznete v příloze viz. níže.

 

Ke stažení: dokumentace VŘ kanál voda (66.00 KB)
Ke stažení: inf.list 727 a 728 stoupačky (28.00 KB)
Ke stažení: 727+728 smlouva stoupačky (68.00 KB)
Ke stažení: Příloha bez názvu_ 00021 (5.33 MB)
úvodní stránkakontaktymapa stránek