Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

 

Název veřejné zakázky :

Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  č.p. 728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem

 Zadavatel :                               TECHNICKÉ SLUŽBY Třebechovice pod Orebem

zastoupené Pavlem Ulrichem – ředitelem TS

Heldovo nám. 528,  503 46 Třebechovice pod Orebem

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Křováková

 

 

 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a)         Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na instalatérské  práce

b)         Předmět veřejné zakázky: Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice

a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací v souvislosti s výměnou stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem v souladu s výkazem výměr, s tím, že si zadavatel vyhrazuje právo upravovat předmět plnění i  průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

Pozn.

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předložit variantní řešení je nepřípustné.

 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

a)  Místo plnění veřejné zakázky: Třebechovice pod Orebem, Hradecká ulice 727 a Družstevní práce 728 ve všech bytech a společných prostorech

b)  Doba plnění zakázky:

 • Zahájení doby plnění: duben 2019
 • Ukončení doby plnění: červenec 2019

  PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

  Uchazeč má možnost se seznámit se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky přímo na místě plnění osobní prohlídkou dne 11.3.2019 v 10.00 hod.

   

  MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

   Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje – do 25.3.2019  - do 10:00 hodin.

  Nabídku je možné doručit osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu zadavatele. V případě osobního podání je možno doručit nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 11:30 hodin. Lhůta pro doručení nabídek končí dne 25.3.2019  v 10 hodin. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

  Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené

  obálce označené nápisem „Soutěž – neotvírat“ a názvem „Výměna stoupaček vodovodu a Kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem“, na které musí být uvedena adresa uchazeče.

  Další přílohy zadávací dokumentace a hodnotící kritéria naleznete v příloze viz. níže.

   

 

Ke stažení: prilohy_49946 (5.54 MB)

 

 

úvodní stránkakontaktymapa stránek