Technické služby - http://www.tstrebechovice.cz
Veřejná zakázka-Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp.727 Hradecká a čp.728 Družstevní práce - http://www.tstrebechovice.cz/verejna-zakazka-vymena-stoupacek-vodovodu-a-kanalizace-v-cp-727-hradecka-a-cp-728-druzstevni-prace/

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

 

Název veřejné zakázky :

Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  č.p. 728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem

 Zadavatel :                               TECHNICKÉ SLUŽBY Třebechovice pod Orebem

zastoupené Pavlem Ulrichem – ředitelem TS

Heldovo nám. 528,  503 46 Třebechovice pod Orebem

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Křováková

 

 

 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a)         Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na instalatérské  práce

b)         Předmět veřejné zakázky: Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice

a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací v souvislosti s výměnou stoupaček vodovodu a kanalizace v čp. 727 Hradecká ulice a  728 Družstevní práce, Třebechovice pod Orebem v souladu s výkazem výměr, s tím, že si zadavatel vyhrazuje právo upravovat předmět plnění i  průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

Pozn.

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předložit variantní řešení je nepřípustné.

 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

a)  Místo plnění veřejné zakázky: Třebechovice pod Orebem, Hradecká ulice 727 a Družstevní práce 728 ve všech bytech a společných prostorech

b)  Doba plnění zakázky: