Technické služby města Třebechovice pod Orebem, příspěvková organizace
Heldovo nám 528, 503 46 Třebechovice pod Orebem

IČO:                                68212135

DIČ:                                CZ68212135

Zastoupena:                     panem Pavlem Ulrichem 

Bankovní spojení:            Komerční banka

Číslo účtu:                       27-0324630287 /0100                                                         

tel.                                    +420 605 548 775

e-mail:                              reditel@tstrebechovice.cz

 

 

 

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce

 

Opravy komunikací pro město Třebechovice pod Orebem“

 

 

Vážení,

 

tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem plnění této zakázky jsou opravy komunikací a zpevněných ploch ve městě Třebechovice pod Orebem a jeho místních částech. Účelem oprav je vylepšit stávající stav poničených komunikací po zimním období

 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci (včetně příloh), kterou lze získat na Profilu zadavatele, na adrese:

https://www.tstrebechovice.cz

 

V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku prosím doručte nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem: „Opravy komunikací Třebechovice – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele, tj. Technické služby Města Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí 528, 503 46 Třebechovice pod Orebem, nejpozději do 13.6.2018 do 10:00 hodin.

 

 

S pozdravem

 

 

Pavel Ulrich

ředitel TS

Ke stažení: prilohy_43604 (68.31 KB)
úvodní stránkakontaktymapa stránek