Výzva k podání nabídek, zadávací podmínky a zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)

v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v OPŽP (dále jen „Pokyny“)

Zadavatel:

Název zadavatele:                             Technické služby Třebechovice pod Orebem

Sídlo zadavatele:                               Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí 528, PSČ: 503 46

IČ:                                                        68212135

Osoba oprávněná jednat:                   PAVEL ULRICH, ředitel

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

 „Regenerace sadu na Orebu v Třebechovicích pod Orebem“

1         Zástupce zadavatele

Název:                           Ing. Petr Vlášek

Sídlo:                             Karla Poura 311, Dolní Ředice, 533 75

IČ:                                 74836994

E-mail:                           vlasek.zakazky@gmail.com

Telefon:                          +420 607 965 711

2         Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této ZD.

 

3         Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o zakázku malého hodnoty dle Pokynů.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Fondu soudržnosti a z prostředků Operačního programu životního prostředí.

Předmětem zakázky je regenerace zeleně a dosadba dřevin v historickém sadu na Orebu v Třebechovicích pod Orebem.

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této ZD (projektová dokumentace a slepý rozpočet).

Předmět díla je rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady. Tyto náklady jsou opět rozdělený v příloze č. 2 této ZD.

 

4         Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 571.936,50 Kč bez DPH.

Celková maximální hodnota uznatelných nákladů je 493.003,62 Kč bez DPH.

Celková maximální hodnota neuznatelných nákladů je 78.932,88 Kč bez DPH.

Zadavatel k tomuto uvádí, že celková hodnota veřejné zakázky, tak hodnota uznatelných a neuznatelných nákladů, je stanovena jako maximální, tzn. nabídky převyšující tyto hodnoty, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

 

5         Termíny a místo plnění zakázky

Termíny jsou následující:

01.08.2017 – 31.08.2017 – řezy, příprava stanoviště

01.09.2017 – 30.09.2017 – setí trávy

01.10. – 30.11.2017; 01.03. – 30.04.2018 – výsadba stromů

 Místo plnění je vymezeno v příloze č. 2 této ZD.

Zadávací podmínky, požadavky a podklady  pro vypracování nabídky jsou ke stažení v příloze.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 24.04.2017 v 10:00 hodin.

 

 

 

 

Ke stažení: ZD (68.23 KB)
Ke stažení: Příloha č. 1_KL (72.50 KB)
Ke stažení: Příloha č. 3_NS (175.50 KB)
Ke stažení: Příloha č. 2_PD (5.61 MB)
úvodní stránkakontaktymapa stránek